ZAKRES USŁUG

- Kompleksowa realizacja Instalacji Fotowoltaicznych, od projektu o podłączenia i uruchomienia.

- Dobór instalacji.

- Montaż na powierzonym materiale.

- Projekt instalacji PV z analizą uzysku.

- Zgłoszenie instalacji do sieci operatora.

- Przeglądy i serwisowanie instalacji PV.

- Lokalizacja i usuwanie usterek.

        

 

 

       

- Kompleksowa realizacja Instalacji Elektrycznych w budynkach

         Mieszkalnych, biurowych, centrach Handlowych, halach 

         Produkcyjnych, pasażach ITP

- Wykonywanie przyłączy kablowych Do Budynków Mieszkalnych,

         biurowych, hal Produkcyjnych oraz innych

- Linie napowietrzne niskiego napięcia i Kablowe

- Instalacje fotowoltaiczne- dachowe, naziemne

 

- Instalacje odgromowe, uziemiające i wyrównania potencjałów

- Rozdzielnie niskiego napięcia i tablice

- Wykonywanie Instalacji siłowych i oświetleniowych

- Wykonywanie Badań odbiorczych i okresowych Instalacji 

         Elektrycznych (Pomiary Do odbioru budynku).

- Sprawdzenie STANU Technicznego instalacji na Zbyt Wysokie

          zużycie energii Elektrycznej.

- Badania i Pomiary upływności prądów Instalacji Elektrycznej

- Lokalizacja uszkodzeń, zwarć i przerw Instalacji Elektrycznej

         W Murach ścianach i pod ziemia.

 

Stosowne uprawnienia z Dozoru i Eksploatacji oraz 20 letnie doświadczenie pozwalają  na szeroki zakres usług, związanych z wykonaniem pomiarów, napraw i nowych instalacji elektrycznych. Kwalifikacje z zakresu Eksploatacji pozwalają mi wykonanie prac na średnim Napięciu

Okresowe przeglądy oświetlenia
Okresowe przeglądy instalacji elektrycznych
Okresowe przeglądy instalacji odgromowych

 

·  Pomiary oświetlenia:
-   Pomiary oświetlenia na stanowisku pracy
-   Pomiary oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego

·  Pomiary elektryczne:
-   Pomiary ochrony przeciwporażeniowej
-   Pomiary rezystancji izolacji obwodów
-   Pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych
-   Pomiary natężenia oświetlenia
-   Pomiary stanu instalacji odgromowych

·  Lokalizacja uszkodzeń:
-   Lokalizowanie zwarć i przerw ziemnych
-   Lokalizowanie zwarć i przerw instalacji podtynkowej

 

·  Usługi elektryczne:
-   Instalacje elektryczne - siła i światło
-   Instalacje odgromowe i uziemiające
-   Instalacje antenowe

-   Instalacje domofonowe
-   Instalacje i technika oświetleniowa
-   Rozdzielnie, szafy i tablice rozdzielcze niskiego Napięcia

-   Rozdzielnie średniego Napięcia

-   Mufy, głowice 0,4 - 30kV

 

 

 

 

 Do kazdych badań jest załączany schemat

Prawidłowo przeprowadzone oględziny i badania instalacji elektrycznej to możliwość wykrycia słabych punktów. Widoczne nadpalone przewody na torze zerowym mogą doprowadzić do uszkodzenia maszyn lub urządzeń AGD.