KOMPLETNE INSTALACJE NA MODUŁACH  NSP SOLAR

Zestawy light


Małe instalacje na wydajnych modułach

260 Wat.  Jednofazowe falowniki SOFAR o sprawności 97,6%, wbudowany wyłącznik DC oraz moduł WiFi


            Zestaw 2,7 kW

- moduły 10 szt.                 NSP D6P260E3A  

- falownik 1 szt.                     SOFAR 2700TL

- Konstrukcja dach skośny              CORAB

- Zabezpieczenia DC i AC.

- Uziemienie instalacji.

- Montaż, uruchomienie instalacji.

- Zgłoszenie instalacji do operatora sieci.

  CENA NETTO   10 280,00 zł


          Zestaw 3,0 kW

- moduły 12 szt.                  NSP D6P260E3A 

- falownik 1 szt.                      SOFAR 3000TL

- Konstrukcja dach skośny               CORAB

- Zabezpieczenia DC i AC.

- Uziemienie instalacji.

- Montaż, uruchomienie instalacji.

- Zgłoszenie instalacji do operatora sieci.

  CENA NETTO   13 700,00 zł


     Zestaw 3,6 kW

- moduły 14 szt.                 NSP D6P260E3A  

- falownik 1 szt.                      SOFAR 3680TL

- Konstrukcja dach skośny               CORAB

- Zabezpieczenia DC i AC.

- Uziemienie instalacji.

- Montaż, uruchomienie instalacji.

- Zgłoszenie instalacji do operatora sieci.

  CENA NETTO   15 700,00 zł


   Zestaw 4,0 kW

- moduły 15 szt.                 NSP D6P260E3A  

- falownik 1 szt.                      SOFAR 4000TL

- Konstrukcja dach skośny               CORAB

- Zabezpieczenia DC i AC.

- Uziemienie instalacji.

- Montaż, uruchomienie instalacji.

- Zgłoszenie instalacji do operatora sieci.

  CENA NETTO   16 600,00 zł
Zestawy medium


Średnie instalacje na wydajnych modułach

260 Wat.  Trójfazowe falowniki SOFAR  o sprawności 97,6%, wbudowany wyłącznik DC oraz moduł WiFi


   Zestaw 4,0 kW       3 ~

- moduły 16 szt.                  NSP D6P260E3A 

- falownik 1 szt.                     SOFAR 4 KTL-X

- Konstrukcja dach skośny               CORAB

- Zabezpieczenia DC i AC.

- Uziemienie instalacji.

- Montaż, uruchomienie instalacji.

- Zgłoszenie instalacji do operatora sieci.

  CENA NETTO   18 420,00 zł


   Zestaw 5,0 kW       3 ~

- moduły 19 szt.                   NSP D6P260E3A

- falownik 1 szt.                     SOFAR 5 KTL-X

- Konstrukcja dach skośny               CORAB

- Zabezpieczenia DC i AC.

- Uziemienie instalacji.

- Montaż, uruchomienie instalacji.

- Zgłoszenie instalacji do operatora sieci.

  CENA NETTO   20 930,00 zł


   Zestaw 6,0 kW       3 ~

- moduły 23 szt.                  NSP D6P260E3A 

- falownik 1 szt.                     SOFAR 6 KTL-X

- Konstrukcja dach skośny               CORAB

- Zabezpieczenia DC i AC.

- Uziemienie instalacji.

- Montaż, uruchomienie instalacji.

- Zgłoszenie instalacji do operatora sieci.

  CENA NETTO   24 600,00 zł


   Zestaw 8,0 kW       3 ~

- moduły 31 szt.                  NSP D6P260E3A 

- falownik 1 szt.                     SOFAR 8 KTL-X

- Konstrukcja dach skośny               CORAB

- Zabezpieczenia DC i AC.

- Uziemienie instalacji.

- Montaż, uruchomienie instalacji.

- Zgłoszenie instalacji do operatora sieci.

  CENA NETTO   31 700,00 zł


Zestawy strong


Durze  instalacje na wydajnych modułach

260 Wat.  Trójfazowe falowniki SOFAR  o sprawności 97,6%, wbudowany wyłącznik DC oraz moduł WiFi


   Zestaw 10,0 kW       3 ~

- moduły 38szt.                 NSP D6P260E3A 

- falownik 1 szt.                   SOFAR 10000 TL

- Konstrukcja dach skośny               CORAB

- Zabezpieczenia DC i AC.

- Uziemienie instalacji.

- Montaż, uruchomienie instalacji.

- Zgłoszenie instalacji do operatora sieci.

  CENA NETTO   38 000,00 zł


   Zestaw 12,0 kW       3 ~

- moduły 47 szt.                 NSP D6P260E3A

- falownik 1 szt.                   SOFAR 12 KTL-X

- Konstrukcja dach skośny               CORAB

- Zabezpieczenia DC i AC.

- Uziemienie instalacji.

- Montaż, uruchomienie instalacji.

- Zgłoszenie instalacji do operatora sieci.

  CENA NETTO  45 600,00 zł


   Zestaw 15,0 kW       3 ~

- moduły 58 szt.                  NSP D6P260E3A 

- falownik 1 szt.                   SOFAR 15 KTL-X

- Konstrukcja dach skośny               CORAB

- Zabezpieczenia DC i AC.

- Uziemienie instalacji.

- Montaż, uruchomienie instalacji.

- Zgłoszenie instalacji do operatora sieci.

  CENA NETTO   56 900,00 zł